сприймати

= сприйняти
(розпізнавати що-н. органами чуттів, осягати розумом), у[в]ловлювати, у[в]ловити, ловити, схоплювати, схопити, у[в]бирати, у[в]вібрати, у[в]брати, у[в]сотувати, у[в]сотати

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • сприимати — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}   глаг. принимать вместе с кем л. (Мин. мес нояб. 12) …   Словарь церковнославянского языка

  • сприймати — а/ю, а/єш, недок., сприйня/ти, сприйму/, спри/ймеш, док., перех. 1) Відображаючи у своїй свідомості предмети і явища об єктивного світу, що діють у даний момент на органи чуття, ставитися до чого небудь, реагувати на щось певним чином. || Осягати …   Український тлумачний словник

  • сприймати — [сприейма/тие] а/йу, а/йеиш …   Орфоепічний словник української мови

  • сприймати — дієслово недоконаного виду …   Орфографічний словник української мови

  • перципувати — сприймати [XVI] Значить, хоча артист усі ті деталі помістив одну при другій перед нашими очима, немовби виключно в категорії місця, ми перципуємо його твір частями, в категорії часу і руху [XVI] …   Толковый украинский словарь

  • розуміти — і/ю, і/єш, недок., перех. 1) також без додатка і з підрядним реченням. Сприймати, осягати розумом (у 1, 2 знач.). || Сприймати інформацію, передану жестами, знаками і т. ін. || що. Осягати, схоплювати розумом, усвідомлювати ідею, зміст, значення… …   Український тлумачний словник

  • слух — I у, ч. 1) тільки одн. Одне з п яти зовнішніх чуттів, що дає можливість сприймати звуки за допомогою спеціального органа – вуха. || Здатність чути. || Здатність правильно сприймати музичні звуки різної висоти, сили, тривалості, тембру,… …   Український тлумачний словник

  • прочитувати — ую, уєш, недок., прочита/ти, а/ю, а/єш, док. 1) перех. і неперех.Сприймати що небудь написане, надруковане, читаючи вголос або про себе. || що, про що. Знайомитися з чимсь шляхом читання. || що, про що. Знайомити когось із змістом чого небудь… …   Український тлумачний словник

  • схоплювати — юю, юєш, недок., схопи/ти, схоплю/, схо/пиш; мн. схо/плять; док., перех. 1) Брати, хапати кого , що небудь швидким рухом рук, зубів і т. ін. || Хапати лапами, дзьобом (про тварин, птахів). || за що. Хапаючи за що небудь, тримати, стискати. || за… …   Український тлумачний словник

  • бачити — чу, чиш, недок. 1) неперех. Мати здатність сприймати зором. 2) перех. Сприймати очима, спостерігати. || Зустрічати кого небудь; мати особисту зустріч із кимсь. || Зазнати, пережити. Бачити наскрізь. •• Ба/чиш (ба/чите, ба/чте) у знач. вставн. сл …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.